Socialt ansvar

Industrin tampas med stora svårigheter att rekrytera ingenjörer samtidigt som forskning visar att det är de elever som siktar på ett specifikt yrke som klarar matematiken bäst. Ingenjörsyrket är otydligt och vi vill därför ge unga möjligheten att träffa ingenjörer i det verkliga yrkeslivet.

Midroc Automation anordnar en återkommande tävling: Midroc Automation Challenge. Vi har också gått in och sponsrat Mattecoach, en satsning från KTH och Vetenskapens Hus där KTH-studenter hjälper elever på grundskolan och gymnasiet med matten online.

Midroc jobbar med teknik, innovation och entreprenörskap som verktyg för att göra skillnad - vill du läsa mer om koncernens samarbete med innovatörer och entreprenörer som fokuserar på hållbarhet för människa och miljö läs mer på koncernens hemsida: midroc.se