Traineeprogram >>

"Detta är andra omgången av traineeprogrammet. Alla är anställda från första dagen, är väl insatta i verksamheten och självgående i projekten. På det sättet tar vi ansvar både för intern tillväxt men bidrar även till att skola in nya i branschen." Linda Mägi, HR-chef Midroc Automation

Stora delar av svensk industri står inför en stor generationsväxling. Många företag har svårt att locka unga med tillräckligt attraktiva jobb eller, som i Midroc Automations fall, knyta till sig ingenjörer med tillräcklig erfarenhet. För att anta utmaningen har vi startat ett traineeprogram.

Medelåldern på Midroc Automation ligger idag på 42 år något som inte är en alarmerande hög medelålder men vi har ändå valt att förbereda oss på en kommande generationsväxling.

– Vi klarar oss men vi behöver bli fler för att kunna ta oss an framtida utmaningar. Vi är i en bransch som växer och vi får hela tiden förfrågningar om nya uppdrag säger Linda Mägi som ansvarar för programmet.

– Att locka unga med högskoleutbildning är ett bättre sätt att bygga långsiktig erfarenhet än att köpa eller "stjäla" personer från andra företag. De som börjat som traineer får erfarenhet och blir riktigt duktiga om ett tag.

Linda tror att det är bredden som lockar unga att söka sig till Midroc Automation.

– Vi har just nu ett stort projekt i Indonesien som handlar om att fjärrstyra driften i en underjordsgruva. Det finns spänning i sådana projekt för även om man sitter i t.ex. Sandviken så kan man vara del av något större.

- Midroc Automations affärsstrategi är att både ha små lokala projekt och samtidigt ha ett antal stor kunder som löper på hela tiden. Att vi har den bredden skapar sammanhållning och det finns också en möjlighet att själv välja, utifrån vilket skede man befinner sig i livet, om man vill jobba småskaligt med lokala projekt eller ta sig ut i större sammanhang i världen avslutar Linda.

Denna text är ett sammandrag från två olika intervjuer som publicerades i sin helhet i tidningen Kontakt Nr. 1/2011 och LINQ Nr. 8.