Nyheter

Borås Energi och Miljö skriver kontrakt med Midroc Automation

2016-05-23

Kontrakt tecknades idag, den 23/5, mellan Borås Energi och Miljö AB och Midroc Automation AB. Entreprenaden omfattar elförsörjningen både för det framtida Energi och Miljöcenter och den befintliga anläggningen på Sobacken.

El- och automationsarbetet innebär att från en 130 kV mottagningsstation transformera och distribuera ut 10 kV till alla anläggningar inklusive den som redan finns på Sobacken i dag. Entreprenaden omfattar även reservkraftaggregat för 400 V, hjälpkraftsystem och skydds- och kontrollutrustning. Den utrustning som behövs för att distribuera elenergin som kraftvärmeverket producerar till allmänna elnätet är också inkluderad. Entreprenaden är värd 49,5 miljoner kronor.

Så här säger Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters om entreprenaden:
-Det behövs högteknologiska och säkra komponenter, men också professionella installationer för att trygga elförsörjningen till Borås Energi och Miljös framtidsanläggning, EMC. Vi är därför oerhört stolta över att Midroc Automation, med sin kompetens och sitt engagemang, vill vara en av lagspelarna i Borås största investering någonsin. Lycka till, säger Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters.

Haris Mehmedovic som är anbudsansvarig och projektledare på Midroc Automation är mycket glad över att ha tilldelats denna entreprenad.
-Vi förstår hur viktigt detta projekt är för Borås Energi och Miljöcenter, och samtidigt är det ett viktigt projekt för oss. Leveransen innehåller flera delar som passar vår verksamhet. Vi kommer att göra allt för att leverera rätt och för att överträffa Borås Energi och Miljös förväntningar.

Planering, beställningar och konstruktion startar omgående. Arbeten på site startar i början av 2017. Arbetena avslutas först då kraftvärmeverket producerar elkraft, det vill säga troligtvis i början av 2019.

Från vänster i bild: Haris Mehmedovic, anbudsansvarig/projektledare Midroc Automation, Mårten Sjöwall, vice vd Midroc Automation, Erika Storme Martinger (S), andre vice ordförande i styrelsen för Borås energi och Miljö och Gunnar Peters, vd på Borås Energi och Miljö.

För mer information kontakta:

Haris Mehmedovic, Midroc Automation
haris.mehmedovic@midroc.se, tel: 010-470 78 20

Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.