Hur vi gör

Midroc Automation levererar system och tjänster som hjälper våra kunder att tillverka rätt produkt i rätt tid, med rätt kvalitet och vi gör det genom lika stora delar projekt- som affärsförmåga.

Bland våra referenser finns projekt på 100 000-tals mantimmar och en total volym på flera 100 Mkr. Vi kan kombinera flera discipliner i samma projekt – egna eller underleverantörers - och erbjuda våra kunder helheten i ett projekt, oavsett omfattning. Där andra ser omöjliga uppdrag ser vi spännande möjligheter. Vi krånglar inte till det utan försöker vara lösningsorienterade i varje del.