Kontaktpersoner branschvis

Midroc Automations kunder finns inom alla industribranscher med krav på effektiv produktion. Det handlar om höga krav på reglering, styrning, planering och optimering av produktionen. Med stöd av system från Midroc tillverkar våra kunder rätt produkt i rätt tid, med rätt kvalitet. Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig. Ring eller skicka epost enligt nedan.

VD
Projektchef

Infrastruktur

Kransystem
Läkemedelsindustri

Livsmedelsindustri
Järn- & stålindustri
Elkraft och ställverk
Mobilkraft
Kraft och värme
Gruvindustri 
Petrokemisk industri
Fordons- och tillverkningsindustri
Papper & massa
Test‑ & mätsystem
Verkstadsmontage
Energi- och resursoptimering

 

Jonas Bergmark
Mårten Sjöwall

Magnus Jensen/
Thomas Svensson
Jonas Kjerrman
Björn Johansson
Erik Widing
Erik Widing
Bert‑Åke Johansson
Magnus Jensen
Tommy Olofsson
Jonas Bergmark
Jonas Bergmark
Thomas Svensson
Mårten Sjöwall
Björn Johansson
Peter Ottosson
Magnus Smedman

010-470 78 41
010-470 76 55

010-470 76 77
070-180 13 30
010-470 77 46
010-470 76 56
073-028 56 03
010-470 77 68
010-470 76 18
010-470 76 77
010-470 77 47
010-470 78 41
010-470 78 41
010-470 78 51
010-470 76 55
010-470 76 56
010-470 78 48
010-470 76 23