Referenser Papper & Massa

  • Automatiskt rull-lager SCA

    Under 2004 genomförde Midroc Crane Systems ett byte av komplett el-utrustning för kran och säkerhetssystem. Kran i helautomatisk kontinuerlig produktion. Ombyggnaden genomfördes under ett produktionsstopp på 3 dygn.